Kaliwoda Stefano

Vorname:Stefanodod
Nachname:Kaliwoda
Spitzname:Dodo
Geburtsdatum:14. September 2000
Beruf/Tätigkeit:Schüler